Disclaimer

Algemeen
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het
Trimbos-instituut is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Externe Links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan het
Trimbos-instituut worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het Trimbos-instituut heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Gebruik informatie
Het
Trimbos-instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is of zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of communicatie in de ruimste zin, behoudens opzet of grove schuld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Bronvermelding
Professionals en beleidsmedewerkers van onze samenwerkingspartners zoals genoemd in het colofon van deze site mogen informatie op deze site citeren en gebruiken bij hun werkzaamheden, mits dit gebeurt in de geest van de
The First International E-Mental Health Summit 2009 en voorzien van bronvermelding.

Techniek
Deze website kan software bevatten die te downloaden is. Het
Trimbos-instituut garandeert niet de werking van de software en sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de bruikbaarheid, geschiktheid of functionaliteit van deze software of de mate waarin deze virussen kan bevatten uit. Het Trimbos-instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het downloaden, installeren of gebruiken van deze software.

Het
Trimbos-instituut kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de interventie kan worden verkregen, waaronder schade aan hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur.

© Trimbos-instituut 2008. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.