Meer weten over Netwerk Online Hulp


Het Netwerk Online Hulp is een platform voor samenwerking en uitwisseling voor organisaties die hulp of ondersteuning geven via internet, met name door middel van chatsessies. Aan dit platform nemen zeer verschillende organisaties deel; instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke werk en vrijwilligersorganisaties. Deelnemende partijen zijn Jellinek, Humanitas, Sensoor, Dimence, Welzijnsgroep Parkstad Limburg, Korrelatie en Jeugd Riagg Haarlem (Praten Online) Fier Frieslân en SHare in Trust

Het netwerk online hulp is een groep van instellingen die allen (in verschillende stadia) bezig zijn met online hulp. Dit netwerk komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen en vormt een zeer bruikbare bron van kennisuitwisseling. Naast het uitwisselen van ideeën of ervaringen worden ook methodieken, protocollen en praktische documenten uitgewisseld.

Wat hen samenbrengt is de relatief nieuwe vorm van chathulpverlening en de behoefte om de opgedane ervaring met elkaar uit te wisselen, van elkaar te leren en gezamenlijk antwoorden te zoeken op nieuwe vragen en uitdagingen die het medium internet met zich meebrengen. De besproken onderwerpen omvatten organisatorische, methodologische, technische en juridische aspecten van hulpverlening via internet.

Kijk voor meer informatie op: www.e-hulp.nl